საკრებულოს ანგარიშები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ლელა მარიდაშვილის 2019 წლის ანგარიში.

Share page