ახალი ამბები

17 ივნისი 2021

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გიორგიწმინდაში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გიორგიწმინდაში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.

08 ივნისი 2021

2021 წლის ბიუჯეტის კვარტლური შესრულება

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის საფუძველზე და საგ

03 ივნისი 2021

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

ქ. საგარეჯოში შპს „სმარტის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე (ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ.

02 ივნისი 2021

1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის დღე

დღეს, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, საგარეჯოს მერიის მხარდაჭერით და კულტურის ობიექტების გაერთიანების ორგანიზებით, გამართულ ღია კონცერტზე და საიუბილეო გამოფენაზე, რომელიც თოჯინების თეატ