ღვინის ტურიზმი, მარშრუტი და ლოკაციები

გილენისაგარეჯო 577 41 27 55
ჯუსოს მარანისაგარეჯო 595 55 88 57
მანაველიმანავი 568 05 48 48
თედოს მარანისაგარეჯო 599 77 76 22
ველინოკაკაბეთი 598 47 57 34
იასეს მარანიკაკაბეთი 577 24 44 84
გიდა ვაინიხაშმი 599 39 39 07
შატო კნიაზისაგარეჯო 0322 30 55 54
ლაპატისაგარეჯო 558 94 39 16
სპეკალითოხლიაური 599 53 62 84
ღვინიაშვილების მარანიჩაილური 595 40 54 44
გიუაანიმანავი 599 499 090
გააზიარე