ცხელი ხაზი : 599801744

ახალი ამბები

06 მარტი 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადება

ბრძანება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ.

იხილეთ დანართები:

14 თებერვალი 2023

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართის - ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმ

11 თებერვალი 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები დასრულდა.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები დასრულდა.

08 თებერვალი 2023

სტაჟირება მუნიციპალიტეტის მერიაში

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ცხადდება ანაზღაურების გარეშე სტაჟირება შემდეგ სამსახურებში:

ა) პირველადი სტრუქტურული ერთეული იურიდიული სამსახური - მიღებულ იქნას 3 (სამი)სტაჟიორი;

08 თებერვალი 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის, ავთანდილ გულიკაშვილის მხარდაჭერით და განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახლგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით, იწყება გარდამავალი თასის გათამაშება ფრენბურთში ორგანიზაციებს შორის

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის, ავთანდილ გულიკაშვილის მხარდაჭერით და განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახლგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით, იწყება

04 თებერვალი 2023

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გრძელდება

სგრეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი, ავთანდილ გულიკაშვილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, სოფელ უდაბნოსა და სათაფლეს მოსახლეობას შეხვდა.

03 თებერვალი 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე.

27 იანვარი 2023

ბრძანება სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბადიაურში შპს“ მადაგი 7“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ.

27 იანვარი 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელი მანავის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე დაგეგმილია სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია

სკრინინგის ანგარიში ეხება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელი მანავის მიმდებარე ტერიტორიაზე სარწყავი სიტემის მოწყობა-ექსპლუატაციას. საირიგაციო მიზნებისთვის მდ.