ცხელი ხაზი : 599801744

ახალი ამბები

04 სექტემბერი 2023

2024-2027 მერიის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის

11 აგვისტო 2023

2024-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N2

2024-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N2

იხილეთ დანართი:

08 აგვისტო 2023

აგვისტოს ომიდან 15 წელი გავიდა

დღეს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებმა, ემზარი კუჭუაშვილმა და გიორგი ლალიაშვილმა, საკრებულოს თავჯდომარე - ალექსი გილაშვილთან, მაჟორიტარის ბიუროს ხელმძღვანელ- გია თათრიშვილთან და ადგილობ

02 აგვისტო 2023

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განმარტებითი ბარათი

დადგენილების პროექტზე