ახალი ამბები

08 ივლისი 2021

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის მინისტრის ბრძანება #2-1011

გარდაბნისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-ბა

17 ივნისი 2021

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გიორგიწმინდაში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გიორგიწმინდაში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.

08 ივნისი 2021

2021 წლის ბიუჯეტის კვარტლური შესრულება

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის საფუძველზე და საგ