ცხელი ხაზი : 599801744

ახალი ამბები

02 ივნისი 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოჭბაანში შპს „ინფრა ინვესტის“ 2 სარეკრეაციო დანიშნულების ტბორის (ჯამურად 24 840 მ 3 ) მოწყობისა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოჭბაანში შპს „ინფრა ინვესტის“ 2 სარეკრეაციო დანიშნულების ტბორის (ჯამურად 24 840 მ 3 ) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2023 წლის 25 მ

25 May 2023

სკრინინგის ანგარიში

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-ბაკურციხის მონაკვეთის პირველი ლოტის (თბილისი-საგარეჯოს აღმოსავლეთი ნაწილი) გაუმჯობესების პრ

17 May 2023

2024-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N1

2024-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N1

იხილეთ დანართი:

29 April 2023

ესპანეთის ქალაქ ჟირონაში, მორიგი ხელოვნებისა და კულტურის ფესტივალების EFA-ს სამიტზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის დელგაციის ვიზიტი

ესპანეთის ქალაქ ჟირონაში, მორიგი ხელოვნებისა და კულტურის ფესტივალების EFA-ს სამიტზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი, ავთანდილ

15 April 2023

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, სააღდგომო ამანათი წელს, ჯამში 1200 სოციალურად დაუცველ ოჯახს გადაეცა.

ტრადიციულად, აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ააიპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარებს, დღის ცენტრის 18 წლამდე ასაკის მოზარდებს, სათემო სახლის ბენეფიციარებს, მრავალშვილია

12 April 2023

ინფორმაცია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის  განყოფილების უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართვეელოს კანონის 47-ე მუხლის  მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით და 48-ე მუხლით გათვალსიწინებული გადაყვანის (ჰორიზონტალური გადაყვანა) მსურველი მოხელეების გამოსავლენად, საგ

11 April 2023

სოფელ დიდ ჩაილურში ახალი-თანამედრივე სტანდარტების საბავშვო ბაღი საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა

დღეს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერმა, ავთანდილ გულიკაშვილმა მოადგილეებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად სოფელ დიდ ჩაილურში ახალი-თანამედრივე სტანდარტების საბავშვო ბა

07 April 2023

დადგენილება ბიუჯეტიში ცვლილების შეტანის შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5

2023 წლის 31 მარტი ქ. საგარეჯო   „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“