სანიტარული დასუფთავება

მუნიციპალიტეტს ემსახურება სანიტარული სამსახური - ყოველწლიური ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

ნუნუ ძულიაშვილი 558 27 20 10

გააზიარე