ცხელი ხაზი : 599801744

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15

2 ივლისი, 2024

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე.

იხილეთ დანართები:

გააზიარე