ცხელი ხაზი : 599801744

სკრინინგის ანგარიში შპს ,, ინფრა ინვესტი“

19 April, 2023

გაცნობებთ, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შპს „ინფრა ინვესტის” მიერ წარმოდგენილია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოჭბაანში, ჯამურად 24 840 მ 3 მოცულობის სარეკრეაციო დანიშნულების ტბორების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. სკრინინგის განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/4709) გთხოვთ, დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარმოდგენა უზრუნველყოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში 2023 წლის 25 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

იხილეთ დანართი.

გააზიარე