დასუფთავება

მუნიციპალიტეტს ემსახურება შპს "სუფთა მუნიციპალიტეტი-2018"  დასუფთავების სამსახური;

ხელმძღვანელი -თედო ილაური ტელ: 551 10 71 11

Share page