ხანდაზმულებისათვის

95  წელეს  გადაცილებული მოხუცებისათვის საჩუქრი -200 ლარის ოდენობით.

Share page