ვაკანსიების განთავსების ადგილები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანსიებზე:

1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
2. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის
კოორდინაციის განყოფილების უფროსი
3. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – ინფრასტრუქტურის განყოფილების II
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში
4. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – ადამიანური რესურსების მართვის და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიების საკითხებში
5. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – შესყიდვების განყოფილების II კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში
6. შიდა აუდიტის სამსახურის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ინსპექტირება-
მონიტორინგის საკითხებში

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველები 4 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე https://www.hr.gov.ge/.

გააზიარე