ვაკანსიების განთავსების ადგილები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანსიებზე:

1. ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის
სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის
განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის
საკითხებში (ღია კონკურსი). 4 შტატი

2. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის II
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში (ღია კონკურსი). 2 შტატი

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველები 23 ივლისიდანაგვისტოს ჩათვლით უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე https://www.hr.gov.ge/.
 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანსიებზე:

1. ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული
ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში (ღია კონკურსი). 1 შტატი
2. იურიდიული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის -
ზედამხედველობის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ზედამხედველობის საკითხებში (ღია კონკურსი). 1შტატი
3. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალური სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სოციალური
აგენტი (დახურული კონკურსი). 1 შტატი
4. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, ძეგლთა
დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის II კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში (ღია კონკურსი). 1 შტატი

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველები 19 ივლისიდან 29 ივლისის ჩათვლით უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს საიტზე https://www.hr.gov.ge/.
 

გააზიარე