ახალი ამბები

28 ნოემბერი 2016

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფ

07 ნოემბერი 2016

სპექტაკლი უჯარმაში მცხოვრები ბავშვებისთვის

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის სამუშაო გეგმის მიხედვით ქ.

02 ნოემბერი 2016

საგარეჯოში 210 ჰა მიწის ფართობზე სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

აგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 210 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე წყალუზრუნველყოფის რეჟიმის გაუმჯობესება მოხდება.

21 ოქტომბერი 2016

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეწარმე იურიდიული პირების, არასამთავრებო ორგანიზაციების და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საყურადღებოდ!

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 861-ე მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2016 წლის 28 ივლისის #253 ბრძანებით დამტკიცდა სამოქალ