სასწრაფო სამედიცინო

გადაუდებელი დახმარების სამსახური

ხელმძღვანელი - ზაზა ქვლივიძე

ტელეფონი: 599 53 18 72

გააზიარე