საკრებულოს ანგარიშები

განცხადება!

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ოქტომბრის #41 დადგენილებით დამტკიცებული „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესის“ მე-2 და მე-3 მუხლების შესაბამისად, 2022 წლის 1 ნოემბერს 12 საათზე, კულტურის სახლის მცირე დარბაზში (მის: დავით აღმაშენებლის ქ #13), ამომრჩევლებთან წლიური ანგარიშით წარსდგებიან მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირები და საკრებულოს წევრები.

საჯარო შეხვედრაზე ანგარიშის მოსმენის სხდომას წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარე-ალექსი გილაშვილი.

გააზიარე