საკრებულოს კომისიები

1. იურიდიულ საკითხთა კომისია – თავმჯდომარე ვანო ანუაშვილი.

2. საფინანსო – საბიუჯეტო კომისია – თავმჯდომარე ელენე სამხთუაშვილი.

3. სივრცით ტერიტორიული მოწყობის ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია – თავმჯდომარე ლევან როსტიაშვილი.

4. სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია – თავმჯდომარე ვეფხია უსტიაშვილი.

5. ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია – თავმჯდომარე არჩილ ნემსიაშვილი.

გააზიარე