ცხელი ხაზი : 599801744
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა.ი.პ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

დირექტორი : ნაილი ალექსაშვილი

გააზიარე