საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

დამტკიცებული ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გააზიარე