ცხელი ხაზი : 599801744

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის პირველი კვარტლის მიმოხილვა

25 May, 2023

ინფორმაცია მოზადებულია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თავი XIV. მუხლი 85.-ს შესაბამისად.

გააზიარე